زمان اپلای برای رشته هوافضا در دانشگاه پیزا فرا رسیده است

زمان اپلای برای مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیزا در رشته مهندسی هوافضا فرا رسیده است. ددلاین 25مارچ 2018 می باشد