مدارک مورد نیاز برای ویزای دانشجویی اعلام شد


مدارک لازم برای مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه های انگلیسی زبانِ ایتالیا


اصل تاییدیه تحصیلی مقطع دیپلم و پیش دانشگاهی
 
اصل و ترجمه مدرک دیپلم به همراه ریز نمرات کامل چهار ساله به زبان ایتالیایی با مهر تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و یک سری فتوکپی کامل از کلیۀ صفحات  مدارک ترجمه شده و فارسی

(اصل و ترجمه مدرک لیسانس به همراه ریز نمرات کامل چهار ساله به زبان ایتالیایی با مهر تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و یک سری فتوکپی کامل از کلیۀ صفحات  مدارک ترجمه شده و فارسی(برای متقاضیان مقطع فوق لیسانس

(اصل و ترجمه مدرک فوق لیسانس به همراه ریز نمرات کامل به زبان ایتالیایی با مهر تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و یک سری فتوکپی کامل از کلیۀ صفحات  مدارک ترجمه شده و فارسی (برای متقاضیان مقطع دکترا

اصل و ترجمه شناسنامه به زبان ایتالیایی با مهر تایید وزارت امورخارجه و دادگستری و یک سری فتوکپی کامل از کلیۀ صفحات  مدارک ترجمه شده و فارسی

اصل و کپی یکی از انواع گواهی های زبان انگلیسی

  
IELTS (B2 LEVEL IELTS AT LEAST 6 MARK)
TOEFLE-PBT (B2 LEVEL, AT LEAST 78 MARK)
TOEFLE-IBT  (B2 LEVEL, AT LEAST 78 MARK)
TOLIMO (B2 LEVEL, AT LEAST 600 MARK)


(شرح دروس لیسانس اخذ شده به زبان ایتالیایی یا انگلیسی (فقط برای متقاضیان دوره های فوق لیسانس
 
سه  قطعه عکس 4× 3 پرسنلی رنگی پشت نویسی شده

یک نسخه از پذیرش دانشگاه

مدل(آ)تکمیل شده و تایپ شده

اصل گذرنامه و یک نسخه کپی از صفحه اول

(فرم پر شده و تایپ شده درخواست روادید (با الصاق یک عکس+یک قطعه عکس اضافه

کپی رزرو بلیط یا اصل بلیط به مقصد ایتالیا به نام دانشجو
 
رزرو هتل (حداقل 10 روز اول اقامت) به نام دانشجو و در شهری که دانشجو قصد تحصیل دارد

(پرینت گردش 3 ماهه اخیربه زبان انگلیسی شخص دانشجو یا یکی از والدین دانشجو(در صورت ارائه پرینت حساب والدین ترجمه شناسامه آنان الزامی می باشد

مبلغ 50 یورو جهت صدور ویزای دانشجویی

:تبصره
متقاضیان ترم اول بایستی بلیط را بعد از 15 آگست رزرو نمایند
متقاضیان ترم دوم بایستی بلیط را بعد از 15 فوریه رزرو نمایند
دانشجویان مقطع دکترا رزرو بلیط و هتل را بر اساس تاریخ شروع دوره تحصیلی بایستی ارائه دهند