کار دانشجویی پارت2

اصلاحیه 

زمان کار دانشجویی در دانشگاه ها معمولا 100-200ساعت برای هر دانشجو می باشد در این پیغام صوتی به اشتباه گفته شده 1000-1500 ساعت