حداقل نمره زبان برای سفارت ایتالیا تغییر کرد

حداقل نمره درخواستی از سوی سفارت ایتالیا برای متقاضیان تحصیل در این کشور به زبان انگلیسی در تمامی مقاطع تغییر کرده است

 

سال گذشته حداقل نمره زبان مورد تایید سفارت آیلس 5.5 و یا تافل معادل بود ولی از امسال آیلس 6 و تافل 78 حداقل نمره ای تعیین شده از سوی سفارت ایتالیا در تهران می باشد

توجه داشته باشید چنانچه دانشگاه مقصد شما نمره ای بالاتر از آیلس 6 از شما در خواست کرده باشد سفارت نیز همان نمره ایی را می پذیرد که دانشگاه از شما خواسته ولی چنانچه دانشگاه از شما نمره ای کمتر درخواست کند و یا اصلا مدرک زبان درخواست نکند سفارت حداقل های اعلام شده را برای صدور ویزا درخواست خواهد کرد