زمان اخذ پذیرش از دانشگاه پلی تکنیک میلان برای سال 2018 آغاز شده است

.زمان اقدام برای اخذ پذیرش در دانشگاه معتبر و تراز اول ایتالیا دانشگاه پلی تکنیک میلان فرا رسیده است و شما متقاضیان محترم هم اکنون می توانید برای این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به اخذ پذیرش نمایید


:لیست رشته های ارائه شده به زبان انگلیسی در این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد عبارتند از 

AERONAUTICAL ENGINEERING

ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY

ARCHITECTURE - BUILT ENVIRONMENT INTERIORS

ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN

AUTOMATION AND CONTROL ENGINEERING

BIOMEDICAL ENGINEERING

BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING

CHEMICAL ENGINEERING

CIVIL ENGINEERING

COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

DESIGN & ENGINEERING

DESIGN FOR THE FASHION SYSTEM

ELECTRICAL ENGINEERING

ENGINEERING PHYSICS

ENERGY ENGINEERING

ENVIRONMENTAL AND GEOMATIC ENGINEERING

ENVIRONMENTAL AND LAND PLANNING ENGINEERING

INTERIOR DESIGN

MANAGEMENT ENGINEERING

MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT

MATERIALS ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY

SPECIAL DEGREE IN AEROSPACE ENGINEERING 

MECHANICAL ENGINEERING

NUCLEAR ENGINEERING

PRODUCT SERVICE SYSTEM DESIGN

SPACE ENGINEERING

SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN

TELECOMMUNICATION ENGINEERING

URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN

 

چند نکته در مورد دانشگاه پلی تکنیک میلان

حداقل مدرک زبان مورد نظر برای این دانشگاه آیلس 6 یا تافل 78 می باشد

حداقل معدل مورد نظر برای این دانشگاه 14.5 از 20 می باشد

امکان رززو نگه داشتن پذیرش تا یک ترم در این دانشگاه برای اکثر رشته ها وجود دارد

روش بررسی پرونده های اخذ پذیرش در این دانشگاه به شکل First come First Serve می باشد به این معنی که هردرخواستی که به دانشگاه زودتر برسد بررسی آن زودتر آغاز خواهد شد