زمان اخذ پذیرش از دانشگاه پاویا برای سال 2018 آغاز شده است

            .زمان اقدام به اخذ پذیرش از دانشگاه معتبر پاویا در مقطع کارشناسی ارشد فرا رسیده است

 :رشته هایی که به زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه ارائه می شوند عبارتند از

(آزمون ورودی دارد – طول دوره 6سال) Medicine and Surgery
Computer Engineering
Economics, Finance and International Integration
Electronic Engineering
Industrial Automation Engineering
International Business and Entrepreneurship
Medicine and Surgery

Molecular Biology and Genetics
World Politics and International Relations

 

چند نکته مهم در مورد این دانشگاه 

متقاضی پذیرش در این دانشگاه برای هر انتخاب باید مبلغ 33یورو به حساب دانشگاه واریز نماید.

مدرک زبان مورد نیاز آیلس 5.5 یا تافل معادل می باشد.

این دانشگاه جزو معدود دانشگاههای است که متقاضی پذیرفته شده می توانید پذیرش خود را تا یکسال رزرو داشته باشد.